3 główne typy Tokenów internetowych.

Odkryj trzy główne rodzaje tokenów internetowych, które są kluczowymi elementami autoryzacji i autentykacji w aplikacjach internetowych. Dowiedz się, jak tokeny JWT, tokeny OAuth i tokeny sesji odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa dostępu do zasobów oraz śledzeniu sesji użytkowników. Poznaj ich funkcje, zastosowania i znaczenie dla bezpieczeństwa aplikacji internetowych.

BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIE

PP Web Dev AAI

3/19/20241 min czytać

two brown padlock on pink surface
two brown padlock on pink surface

Token internetowy (web token) to sposób autoryzacji i autentykacji w aplikacjach internetowych. Jest to ciąg znaków, który jest generowany i przesyłany między serwerem a klientem, aby potwierdzić tożsamość użytkownika i umożliwić dostęp do zasobów.

  1. Istnieją trzy główne typy tokenów internetowych:

    1. Tokeny JWT (JSON Web Token): JWT jest formatem tokena internetowego, który składa się z trzech części: nagłówka (header), ładunku (payload) i podpisu (signature). Nagłówek zawiera informacje o typie tokena i algorytmie używanym do jego podpisu. Ładunek zawiera dane, takie jak informacje o użytkowniku, prawa dostępu itp. Podpis jest używany do weryfikacji autentyczności tokena.

    2. Tokeny OAuth: OAuth to protokół autoryzacji, który umożliwia aplikacjom zdalnym uzyskanie dostępu do zasobów w imieniu użytkownika, bez konieczności ujawniania hasła. Tokeny OAuth są zazwyczaj krótkoterminowe i mogą być używane do uzyskiwania dostępu do zasobów, takich jak profile użytkowników, zdjęcia, itp.

    3. Tokeny sesji: Tokeny sesji są generowane przez serwer i przesyłane do klienta po uwierzytelnieniu. Są one zazwyczaj przechowywane w ciasteczkach (cookies) lub lokalnym magazynie danych przeglądarki. Tokeny sesji są używane do śledzenia sesji użytkownika i zapewnienia dostępu do zasobów po uwierzytelnieniu.

    Tokeny internetowe są szeroko stosowane w aplikacjach internetowych do zabezpieczania dostępu do zasobów, zapewniania autoryzacji użytkowników i śledzenia sesji. Ich stosowanie pozwala na bezpieczne zarządzanie zasobami i zachowanie prywatności użytkowników. Jednak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie tokenami, aby uniknąć ataków typu CSRF (Cross-Site Request Forgery) czy XSS (Cross-Site Scripting) oraz zapewnić bezpieczeństwo aplikacji.